نوشته شده توسط : aliاز نظر قانون ، ایجاد هر گونه فعالیت اقتصادی، مالی و حقوقی مستلزم ثبت شرکت است . این کار بهترین روش برای انجام فعالیت های سودآور ، گسترده ، عظیم و سازماندهی شده با هدف پیشرفت و رسیدن به مدارج بالاتر و اهداف بزرگ تر است . از طرفی دیگر، حصول اطمینان سهامداران ( شرکاء ) و هیات موسس نسبت به روند قانونی تشکیل شرکت در اثر ثبت حاصل می شود و عملکرد مدیران شرکت نیز در گرو تثبیت شرکت است.
مرجع ثبت شرکت ها در تهران ، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره ثبت اسناد و املاک " مرکز فعالیت شرکت است که دفتری مخصوص برای ثبت کردن شرکت ها اختصاص داده است. در صورتیکه در محل مربوطه، ثبت اسناد نباشد، دفاتر اسناد رسمی یا دفتر دادگاه مرجع ثبت خواهد بود.

در ذیل به اهم الزامات مربوط به ثبت شرکت ها اشاره می گردد .
• اول : وجود شرکاء
برای تشکیل شرکت حداقل وجود دو شریک الزامی است. از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون گذار هیچ حداکثری برای تعداد شرکا معین نکرده است.
سوال : آیا اشخاص محجور می توانند در شرکت های تجاری ، شریک باشند ؟
محجورین می توانند با اذن ولی یا قیم در شرکت های تجاری شریک شوند ؛ ولی یا قیم نیز می توانند به نمایندگی از ایشان ، آن ها را در شرکت های تجاری شریک کنند.
• دوم : موضوع شرکت
قبل از تاسیس و ثبت هر شرکت موسسین و سهامداران، باید در خصوص تعیین موارد مهمی مانند موضوع شرکت تصمیم گیری نمایند. زیرا تعیین این موارد اساس کار شرکت بوده و اصولاَ بدون تصمیم گیری و تعیین این موارد امکان تاسیس و ثبت هیچ شرکتی وجود ندارد.موضوع شرکت باید مشروع باشد. باید معلوم و معین بوده ، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد. البته کسب مجوز لازم قبل از به ثبت رسانیدن شرکت ، برای انجام برخی از موضوعات فعالیت الزامی است.
• سوم : تعیین نوع شرکت
طبق ماده 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است :
شرکت سهامی ؛ شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکت تضامنی ؛ شرکت مختلط غیرسهامی ؛ شرکت مختلط سهامی ؛ شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف .
قانونگذار ، با ارائه اقسام مختلف شرکت ، این امکان را برای علاقمندان به تشکیل شرکت فراهم نموده است که انواع شرکت های تجاری را متناسب با خواست و نیاز خود انتخاب نمایند.
شایان ذکر است ، به موجب ماده 195 قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.
• چهارم : تعیین نام شرکت
هر شخص حقوقی باید دارای نام باشد تا بتوانند آن را تشخیص دهند . در تعیین اسم شرکت باید نهایت دقت شود تا مورد تایید کارشناس واقع شود. اسم شرکت بهتر است با موضوع فعالیت شرکت همخوانی داشته باشد.
نام شرکت برای ثبت باید معنی و ریشه داشته باشد.
نام شرکت باید خاص باشد و از 3 سیلاب تشکیل شود.
در نام شرکت باید دقت شود که مشابه نام شرکت های ثبت شده نباشد.
اسامی که انتخاب می شوند نباید خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و اصول اعتقادی و مذهبی باشند.
• پنجم : میزان سرمایه
رکن اصلی شرکت سرمایه آنست زیرا هیچ شرکتی بدون سرمایه نمی تواند تشکیل بشود چرا که مهم ترین وسیله جلب منفعت سرمایه شرکت است. بنابراین اهمیت و اعتبار هر شرکت بستگی به وجود و میزان سرمایه آن دارد و در افزایش آن محدودیتی در کار نیست. زیرا تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد ولی حداقل سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
• ششم : اقامتگاه و تابعیت
اقامتگاه :
شرکت دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکا است. قانون تجارت در این رابطه در ماده 590 ق. ت آورده است : " اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست " منظور از اداره ، محلی است که در آن جا نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می کنند.
در قسمت آخر ماده 1002 قانون مدنی بیان می دارد : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود.
در این رابطه نکته حائز اهمیت آن که :
متقاضیان محترم ، می بایست از همان ابتدا مرکز شرکت را مشخص نمایند و کد پستی صحیح را درج کنند. چنانچه در آغاز کد پستی را وارد کنید که مرکز اصلی شرکت شما نباشد، برای تغییر آن می بایست تشریفات بسیاری انجام شود.
تابعیت :
تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت یا دولتی مرتبط می نماید.
به موجب ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11 / 3 / 1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می شود. مطابق این ماده برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود دو ملاک لازم است : 1) در ایران تشکیل گردد 2) مرکز اصلی آن ایران باشد.
• هفتم : مدیرعامل
در خصوص مدیرعامل توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت ، تحت نظر هیات مدیره تعیین می شود.
2- مدیرعامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضای هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- مدیرعامل ممکن است یک نفر یا بیش از یک نفر باشد. اگر مدیرعامل بیش از یک نفر باشد، به آن ها هیات عامل گفته می شود.
4- حدود اختیارات مدیر عامل، مدت تصدی او و حق الزحمه او توسط هیات مدیره تعیین می شود.
5- هیچکس نمی تواند در یک زمان مدیرعامل بیش از یک شرکت باشد.
6- رابطه کاری مدیرعامل با شرکت ، نوعی قرارداد مدنی است و تابع قانون کار نیست.
7- مدیرعامل توسط هیات مدیره نصب می شود و توسط هیات مدیره هم در هر زمان که بخواهند، عزل می شود.
8- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
• هشتم : بازرسان
اشخاصی که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می شوند و دارای خصوصیات ذیل هستند :
1- بازرسان می توانند هم از بین سهام داران انتخاب شوند و هم از خارج از شرکت ؛ برخلاف اعضای هیات مدیره که باید حتماَ از میان سهام داران انتخاب شوند.
2- بازرسان می توانند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.
3- تعداد بازرسان ممکن است یک یا چند نفر باشند؛ برخلاف تعداد مدیران که در سهامی عام حداقل 5 و در سهامی خاص حداقل 3 نفر بودند.
4- اشخاص زیر نمی توانند به عنوان بازرس منصوب شوند :
- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جرائم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ، البته فقط در مدت محرومیت .
- اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت
- اقربای سببی و نسبی مدیران یا مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 3 فوق الذکر موظفاَ حقوق دریافت کند.
• نهم : اخذ گواهی سوء پیشینه
یکی از مدارک ضروری برای ثبت شرکت ، اخذ گواهی سوء پیشینه است. ضروری است کلیه اعضای هیات مدیره شرکت و بازرسان و مدیران شرکت اقدام به اخذ گواهی سوء پیشینه نمایند. البته سهامداران نیازی به اخذ گواهی سوء پیشینه ندارند.
چند نکته :
- برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه می بایست به دفاتر پلیس + 10 مراجعه نمایید.
- تاریخ اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه یک ماه است.
• دهم : تشریفات ثبت شرکت
متقاضی با تکمیل فرم اظهارنامه یا تقاضانامه و شرکت نامه ( بسته به نوع شرکت یا موسسه )، درخواست ثبت شرکت یا موسسه خود را به مرجع مربوطه می نماید ؛ اداره مزبور پس از بررسی اجمالی نسبت به مدارک ارائه شده و مطابقت مفاد آن با قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها و در صورت کامل بودن مدارک ، نسبت به ثبت آن در دفتر شرکت ها اقدام نموده و در گام آخر، مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت ، جهت اطلاع عموم آگهی می نماید.
نکته :
- برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی تکمیل کنید.
- متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی ، اقدام نماید.
ضمانت اجرای تخلف از ثبت شرکت :
1- ضمانت اجرای این تخلف ، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت ، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند ؛ گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت ، به این بطلان استند کنند.:: بازدید از این مطلب : 153
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : aliدر حال حاضر افراد بسیاری جهت راه اندازی کسب و کار های جدید و یا گسترش کسب و کارهای قدیمی خود، اقدام به ثبت شرکت می نمایند. متولی این امور و موارد مشابه در کشور سازمان ثبت احوال و اسناد می باشد. مرکز اصلی این اداره در تهران، خیابان میرداماد تقاطع مدرس - پلاک 275 واقع گردیده است و پاسخگوی مراجعین محترم می باشد.

البته این سازمان در سالهای اخیر اقدام به راه اندازی سامانه ی اینترنتی نموده است که در آن می توان درخواست های مربوط به ثبت شرکت و دیگر درخواست های مربوط را بدون نیاز به مراجعه حضوری به ثبت رساند.
با توجه به اینترنتی شدن این فرآیند، صرفه جویی قابل توجهی در وقت و هزینه متقاضیان ثبت شرکت شده است. همچنین این اقدام دارای مزایای بسیار دیگری نیز برای جامعه می باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می نماییم؛
- کاهش رفت و آمد های غیر ضروری
-کاهش آلودگی و ترافیک
-احترام و تکریم ارباب رجوع
-امکان اطلاع از وضعیت پرونده به صورت اینترنتی
-احترام به محیط زیست و اجتناب از کاغذ بازی های غیر ضروری
-امکان ثبت شرکت برای هر شخص بدون نیاز به واسطه (البته توجه داشته باشید که داشتن اطلاعات کافی جهت انجام پروسه ثبت شرکت لازم می باشد.)
-امکان استعلام اینترنتی نام شرکت پیش از ثبت
و...
جهت ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت ها کافی است به سامانه این اداره به آدرس مراجعه نمایید و با کامل نمودن اطلاعات درخواست شده، فرم مورد نظر را تکمیل نموده و اسناد و مدارک مورد نیاز را نیز ضمیمه نمایید. پس از به پایان رساندن مراحل ثبت شرکت در این سامانه درخواست شما توسط کارشناسان این مرکز بررسی خواهد شد و در صورتی که در درخواست شما و مدارک و اسناد ارسالی مشکلی وجود نداشته باشد، می توانید نسبت به ارسال مدارک از طریق پست اقدام نمایید و در صورت کامل و بی نقص بودن این مدارک اطلاع داده می شود تا برای امضاء ذیل دفتر مراجعه نمایید. در انتها نیز می بایست درج آگهی ثبت شرکت را در روزنامه محلی و روزنامه رسمی به چاپ برسانید.

توجه داشته باشید در سامانه فوق کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و تمامی اطلاع رسانی های لازم در دسترس متقاضیان می باشد.
فرآیندی که در پاراگراف پیشین بدان اشاره گردید، خلاصه ای از مراحل ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت می باشد. البته مهمترین الزام انجام این فرآیند دسترسی بدون اشکال به اینترنت می باشد.

با توجه به قطعی اینترنت و اختلال به دسترسی به این شبکه جهانی در ماه های گذشته و با وجود صحبت هایی در رابطه با امکان ملی شدن اینترنت ، این سوال ذهن بسیاری از متقاضیان ثبت شرکت را به خود مشغول نموده بود که آیا در چنین شرایطی امکان ثبت اینترنتی شرکت وجود خواهد داشت؟ یا لازم است مانند گذشته این فرآیند را در اداره ثبت شرکت ها در صف های طولانی و با صرف وقت و هزینه به انجام رساند؟

خوشبختانه در پاسخ این سوال می توان گفت که حتی در شرایط قطع اینترنت نیز ،سایت های داخلی از جمله سایت اداره ثبت شرکت ها برای تمام افراد قابل دسترسی بوده اند و متقاضیان می توانستند درخواست خود را در این سامانه به ثبت برسانند. بنابراین نگرانی از بابت دسترسی به این گونه وب سایت ها در آینده نیز وجود نخواهد داشت و متثقاضیان می توانند درخواست خود را بدون هیچ اشکالی در این سامانه ها به ثبت برسانند.

مطمئناً در صورتی که دسترسی اینترنت محدود گردد و به عبارتی اینترنت ملی جایگزین اینترنت بین المللی گردد، خللی در استفاده از سامانه اداره ثبت شرکت ها و سایت های ثبت شرکت وجود نخواهد داشت.

چنانچه در تجربه ای که در چند روز گذشته از قطعی اینترنت داشتیم، سایت های داخلی مانند سایت های اداره های دولتی و وزارتخانه ها، بانک ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و حتی سایت هایی مانند دیوار، شیپور و ... بدون هیچگونه اشکالی در دسترس عموم قرار داشتند .

همچنین می توانیم به شما اطمینان خاطر دهیم که مشاورین و کارشناسان ما نیز در ثبت شرکت فکر برتر در هر شرایطی جهت انجام امور ثبتی و مشاوره در کنار شما عزیزان خواهند بود تا درخواست شما در کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت به انجام برسد.:: بازدید از این مطلب : 154
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


شهرستان شمیرانات ، شمالی ترین شهرستان استان تهران است که در دامنه های البرز جنوبی قرار گرفته است. این شهرستان از 3 بخش شمیران ، لواسانات و رودبار قصران تشکیل شده است.
شمیرانات ، ظرفیت های متعددی در حوزه سرمایه گذاری دارد . به طوری که هم اکنون به دلیل موقعیت خاص سیاسی ، نبض اقتصادی و سیاسی کشور می باشد.
توجه علاقه مندان به سرمایه گذاری و ثبت و تاسیس شرکت در شمیرانات را به مطالعه نوشتار ذیل جلب می نماییم.

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
برای ثبت نمودن شرکت در شمیرانات، ابتدا باید هدف و موضوع فعالیت خود را مشخص کنید تا ببینید چه شرکتی مناسب کسب و کار شما می باشد. قانون تجارت، " هشت " نوع شرکت تجاری را پیش بینی کرده است که با توجه به تنوع شرکت ها و امکانات متفاوتی که برای هر نوع شرکت متصور است ، انتخاب شرکتی که متناسب با موضوع فعالیت شرکت باشد اهمیت بسزایی دارد. ذیلاَ به معرفی اجمالی انواع شرکت های تجاری می پردازیم.
اول : شرکت سهامی عام
این شرکت از حداقل " پنج " شریک تشکیل می شود و ویژگی بارز آن، این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک ، مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از 10 سهامدار تشکیل شده، بالغ بر 10 میلیون ریال باشد و هر یک از آن ها یک دهم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 1000 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد، در چنین صورتی، هر یک از شرکاء ، مالک " صد " سهم است که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهند منتقل کند. علی الاصول، این انتقال، آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی به شمار می رود. شرکت سهامی عام، دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست و دوم اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، باید با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آوردندگان سرمایه، فقط خود موسسان نیستند.
دوم : شرکت سهامی خاص
آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفته شد، در مورد شرکت سهامی خاص نیز صادق است، جز اینکه ، اولاَ در این نوع شرکت، سهامداران می باید حداقل " سه " نفر باشند، ثانیاَ اینکه موسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم ، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه، فقط خود موسسان هستند.

 

ثبت شرکت در شمیران
سوم : شرکت تضامنی
این شرکت از حداقل " دو " نفر شریک تشکیل می شود که " شریک ضامن " خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکاء این است، که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده، محدود نمی شود. هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را دریافت دارند، می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود، طلب طلبکاران را بپردازد. این امر موجب شده است که قانونگذار " فرانسه " ، چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی ، مشمول قوانین ورشکستگی نماید.
چهارم : شرکت نسبی
" شرکت نسبی " از جنبه های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخلاف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت است. برای مثال، هر گاه شرکت، " سه " نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکاء، مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند، هر شریکی، باید " یک سوم " از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. برای نمونه، اگر سرمایه شرکت " 900 هزار " ریال و سهم الشرکه هر شریک " 300 هزار " ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط " 900 هزار " ریال باشد، اما طلب طلبکاران " 1200000 " ریال باشد، طلبکاران بابت " 300 هزار " ریال باقی مانده از طلب خود – که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است – می توانند به هر شریک فقط تا سقف " 100 هزار " ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانونگذار مقررات راجع به " شرکت نسبی " را از مقررات " شرکت مدنی " و " اصول حقوق اسلامی " اقتباس کرده است و در " حقوق اروپایی " نمی توان برای آن، شرکتی مشابه نام برد.
پنجم : شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت نیز از حداقل " دو " شریک تشکیل می شود؛ ولی در آن ، برخلاف شرکت های " تضامنی " و " نسبی " ، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت ، " محدود " به آورده آن ها در شرکت است. به عنوان مثال، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود " 900 هزار " ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران، کافی نباشد، طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود، یعنی " 300 هزار " ریال دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکاء حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکت های " تضامنی " و " نسبی " این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست ، بلکه هر شریکی، درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به " سهم الشرکه " تعبیر می شود؛ ثانیاَ سهم الشرکه را تنها با تشریفات خاصی می توان به دیگران منتقل کرد.
ششم : شرکت مختلط غیرسهامی
این شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و شرکت " با مسئولیت محدود " است ؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا، در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر، مسئولیتشان، محدود به آورده آن هاست. در حقوق " فرانسه " فقط شرکای با مسئولیت محدود تاجر نیستند ؛ اما در " حقوق ایران " ، هیچیک از شرکای این شرکت، چه ضامن و چه غیرضامن ، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیرضامن ، به عنوان شریک ، نه حق و نه وظیفه اداره کردن شرکت را دارند.

 

ثبت شرکت
هفتم : شرکت مختلط سهامی
این نوع شرکت، ترکیبی از " شرکت تضامنی " و " سهامی خاص " است. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکاء در قبال اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. تفاوت این نوع شرکت با شرکت " مختلط غیرسهامی " در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار، حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت، فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
هشتم : شرکت تعاونی
شرکت های " تعاونی " ، اگر موضوع آن تجاری نباشد، تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها تابع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370 ) هستند و تنها تصفیه آن ها، تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. ( تبصره 1 ماده 54 قانون 1370 ) .
قانون مصوب " 1370 " ، شرکت تعاونی را تعریف نکرده است، ولی از مجموع مقررات این قانون ، به ویژه از ماده " یک " آن چنین استباط می شود که قانونگذار از روح قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 1350 ) دور نشده است. در واقع " شرکت تعاونی " را می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود، از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. در این شرکت ها، " فعالیت " اشخاص عضو، سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.

شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری
قبل از هر چیز، تشکیل شرکت ، نیاز به " انعقاد قرارداد" دارد، اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست ، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آن ها برای تشکیل شرکت ضروری است.
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است . به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. بنابراین، می توان شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری را به شرح ذیل نام برد :
1- قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. پس معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای امری و فعالیتی خلاف قانون مانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل نشده باشد.
شرکت های تجاری ، پس از تشکیل با ثبت حیات پیدا می کنند . جهت انجام فرآیند ثبت ، لازم است با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت مدارک مورد نیاز را فراهم نمود. مدارک اولیه ثبت عبارت است از :
- شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان

روند ثبت شرکت در شمیرانات به قرار ذیل است
- ثبت نام در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی
- تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره فوق الذکر از طریق پست
- بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در اداره مربوطه
- صدور آگهی تاسیس شرکت در صورت نبودن مشکل
- اخذ شماره ثبت و شناسه ملی
- ارسال آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

رتبه بندی شرکت ها در شمیرانات
هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت اتخاذ می شود. به بیانی دیگر، رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که با توجه به میزان توانایی شرکت ها بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه ی کاری و ارائه بیمه نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری انجام می گیرد .

رتبه بندی یک شرکت در بخش های زیر صورت می گیرد
- رتبه بندی پیمانکاری
- رتبه بندی مشاوران
- رتبه بندی اندوه سازان
- رتبه بندی شرکت های EPC
- رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

شرایط عمومی رتبه بندی به شرح ذیل است
- شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم عمل نماید.
- مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
- عدم سوء پیشینه حرفه ای شرکت
- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور و فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می گردد.
- سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره
از همراهیتان سپاسگزاریم.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقالات ذیل مراجعه نمایید :
- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت
- نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

 :: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 

زاهدان با برخورداری از مزیت های فراوان نظیر معادن و غیره ، سرشار از فرصت های ناب و بکر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. اشخاصی که می خواهند آغاز به سرمایه گذاری و تاسیس شرکت در این شهرستان نمایند، طبیعتاَ سوالاتی در این زمینه دارند . از جمله اینکه :

- ثبت کردن شرکت در زاهدان چه مزایایی می تواند داشته باشد ؟
- ثبت کدام نوع شرکت در زاهدان بهتر است ؟
- مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت چیست ؟
- چگونه شرکت ثبت کنیم ؟
پاسخ به این پرسش ها طی این مقاله داده خواهد شد.

مزایا و امتیازات ثبت شرکت
برای انجام هرگونه فعالیت تجاری و یا خدماتی مستمر و برنامه ریزی شده می توان از طریق ثبت نمودن شرکت و یا موسسه اقدام نمود و از امتیازات قانونی که برای شرکت های ثبت شده در نظر گرفته شده است برخوردار شد. یکی از پارامترهای مهم در ثبت یک شرکت ، قانونی کردن فعالیت افراد است. با فعالیت به صورت شرکت کلیه امور، معاملات و فعالیت های تجاری و غیرتجاری شرکت صورت رسمی و قانونی می یابد و اعتبار بیشتری به آن ها تعلق می گیرد. با توجه به اینکه تمامی فعالیت های شرکت ها تحت نظارت و حمایت قانون است فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل اعتباری که شرکت به نسبت فرد حقیقی یا شخص دارد بیشتر مایل به همکاری با شرکت های ثبت شده هستند.
از سویی دیگر، ثبت یک شرکت در راستای شراکت اعضا نیز تاثیرگذار است و اطمینان بیشتری به همراه دارد. زیرا در صورت شراکت با شخص ممکن است قراردادها شفاهی باشد و حتی در صورت کتبی بودن پشتوانه محکمی نداشته باشد در حالی که هنگامی که اعضا در قالب یک شرکت با همدیگر شراکت کنند، میزان سهم الشرکه یا سهام و نحوه تقسیم سود و زیان و سایر مسائل مالی و حقوقی به صورت مدون به ثبت رسیده و قابلیت پیگرد قانونی دارد. این امر در صورت بروز اختلاف با اشخاص ثالث نیز صدق می کند و حافظ منافع شرکا و نیز اشخاص ثالث و طرف قرارداد با شرکت است .
از جمله سایر مزایایی که قانون برای شرکت های ثبت شده پیش بینی کرده است عبارت است از :
- امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
- اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
- اخذ جوازها
- بهره مندی از معافیت های دارایی با توجه به نوع فعالیت

- امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
- امکان تبلیغات گسترده و پربازده
- امکان ورود به عرصه های بین المللی

اقسام شرکت های تجاری
شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
1- شرکت سهامی ( عام – خاص ) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی
انتخاب نوع شرکت تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد شرکت و ارتباط میان شرکا دارد . طبق آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت ها، از میان انواع قالب شرکت ها، اکثریت شرکت هایی که در این اداره به ثبت رسیده اند، از دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی هستند. معمولاَ سوال کارآفرینان این است که چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟ شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود ؟ ذیلاَ به طور مفصل به معرفی این شرکت ها می پردازیم.

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قرض ها و تعهدات شرکت هستند.
شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
1- پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
2- تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء
3- بیان بهای تقویم شده سهم الشرکه های غیرنقدی
4- در شرکت با مسئولیت محدود اسم شرکت حتماَ باید ذکر شود چون در غیر اینصورت این شرکت برای اشخاص ثالث ناشناخته می باشد. در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکاء باشد و اگر اسم او در اسم شرکت ذکر شود آن شخص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.

خصوصیات سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

1- سرمایه به سهام مساوی تقسیم نمی شود.
2- تمام سرمایه نقدی باید پرداخت شود.
3- سرمایه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شود.
ویژگی های سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود :
1- در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند.
2- در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه به صورت اوراق قابل نقل و انتقال درنمی آید .
3- نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه لازم است که اکثریت عددی هم داشته باشد.
4- نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
1- تعداد مدیران : در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
2- مدت مدیریت : در مورد مدت مدیریت محدود به زمان معینی نیست و این مورد در اختیار شرکاء قرار داده شده است.
3- عدم لزوم عضویت در شرکت : در شرکت با مسئولیت محدود لازم نیست که مدیران از بین شرکاء باشند، بلکه شرکاء می توانند اشخاصی خارج از شرکت برای مدیریت انتخاب نمایند.
4- اختیارات مدیران : مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت دارا می باشند مگر اینکه در اساسنامه غیر این مورد تصریح شود. هر قراردادی که راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده باشد اعتبار ندارد.
نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت محدود :
در این شرکت سود و زیان طبق اصول کلی به نسبت آورده هر یک از شرکاء می باشد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود :
1- وقتی که شرکت مقصودی که برای آن تشکیل شده، انجام داده و یا انجام آن غیرممکن شود.
2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی گردد.
3- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
4- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سرمایه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است.
5- در موارد فوت یکی از شرکاء در صورتی که به موجب اساسنامه ذکر شده باشد.

شرکت سهامی
شرکت های سهامی به دلیل کثرت سرمایه ، تعدد شرکاء و تنوع و گستره فعالیت ، مهم ترین ، بزرگ ترین و فعال ترین نوع شرکت در میان شرکت های موجود به حساب می آیند.
ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت سهامی چنین می گوید :
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
به موجب ماده (4) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت : شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها،شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

خصوصیات شرکت های سهامی
1- تجاری بودن عملیات شرکت های سهامی :
گرچه در قانون پیرامون این موضوع بحثی صورت نگرفته اما مشخص است که شرکت های سهامی برای عملیات تجاری تشکیل می شوند و در قانون تجارت هم ذکر شده که خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش تجاری است و همچنین در قانون تجارت ذکر شده که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نیست و شرکت ها نمی توانند موضوع فعالیت های خود را معاملات غیرمنقول قرار بدهند. اما در قانون ذکر شده است که شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع آن عملیات بازرگانی نباشد. بنابراین شرکت های سهامی اگر موضوع فعالیت خود را عملیاتی قرار بدهند که تجاری نباشد مثلاَ معاملات غیرمنقول از قبیل خانه سازی، سد سازی و احداث اتوبان گرچه این عملیات مربوط به غیرمنقول است اما چون توسط شرکت های سهامی انجام می گیرد، بازرگانی محسوب می شود.
2- میزان سرمایه :
سرمایه در شرکت های سهامی رکن اصلی و اساسی شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود. البته قانون گذار به جز در مورد شرکت های سهامی که حداقل میزان سرمایه را معین کرده در مورد بقیه شرکت ها چیزی نگفته است. بنابراین در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس 000/000/5 ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال است و در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی کم شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام شود یا شرکت به نوع دیگری تبدیل شود در غیر این صورت هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد .
3- عده شرکاء :
عده شرکاء اصولاَ بستگی به نظر موسسین دارد. قانون گذار در این زمینه دخالت ندارد اما در مورد شرکت سهامی قانون گذار اقدام به وضع قاعده نموده است و قاعده این است که تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام در بدو تاسیس نباید کمتر از 5 نفر باشد و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 3 نفر باشد.
شرایط مدیران شرکت سهامی :

منظور شرایطی است که با وجود آن شرایط مدیر انتخاب و انجام وظیفه می نماید که عبارتند از :
1- اعضای هیئت مدیره باید از بین سهامداران انتخاب شوند.
2- اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید کم تر از 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص کمتر از 3 نفر باشند.
3- مدت مدیریت مدیران طبق اساسنامه تعیین می شوند اما این مدت بیشتر از 2 سال نخواهد بود و انتخاب مجدد بلامانع است.
4- مدیران باید برای جبران خسارت احتمالی که از عملکرد آن ها به شرکت وارد می گردد دارای تعدادی سهم معین باشند و این سهام باید تا خاتمه مدیریت آن ها باقی بماند.
اگر کسی این شرایط را داشته باشد نمی تواند به عنوان مدیر انتخاب شوند.

1- محجورین ( دیوانه ، سفیه ، نابالغ ، صغیر غیرممیز )
2- کسانی که به علت ارتکاب جرم به عنوان کلاهبردار، خیانت به امانت ، ورشکستگی ، اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم شده باشند.
بازرس و چگونگی انتخاب آن در شرکت های سهامی :
انتخاب بازرس در شرکت های سهامی برای اولین بار به عهده مجمع عمومی موسس است و در مراحل بعدی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شود. در صورتی که مجمع عمومی عادی بازرس تعیین نکند در این صورت هر ذینفعی می تواند به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید و دادگاه به تعداد مقرر در اساسنامه بازرس تعیین می کند. عزل بازرس هم در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و مجمع عمومی عادی می تواند همه ساله یک یا چند بازرس انتخاب کند.
موارد انحلال شرکت سهامی :
شرکت سهامی به دو صورت منحل می گردد :
1- انحلال بدون حکم دادگاه که شامل موارد ذیل می باشد :
الف) وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام نماید یا انجام آن غیرممکن شود.
ب) در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی گردد، مگر اینکه آن مدت تمدید شود.
ج) در مورد ورشکستگی
د) در هر موقع مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال بدهد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت کردن شرکت
1- مدارک شناسایی ( شامل کارت ملی و شناسنامه ) اعضای شرکت
2- گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرس ها
3- اخذ مجوز از سازمان مربوطه برای فعالیت در موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند.
4- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
5- ارائه آدرس صحیح به همراه کدپستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
6- تنظیم و تدوین اوراق اساسی شرکت نظیر اساسنامه ، شرکتنامه و ...
• مراحل ثبت شرکت
- فراهم نمودن مدارک مورد نیاز
- ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تعیین نام شرکت
- ارسال اوراق به اداره مربوطه از طریق پست پس از پذیرش اینترنتی
- درج بارکد پستی در سامانه
- بررسی مدارک ارسال شده توسط کارشناس اداره فوق الذکر
بعد از انجام بررسی های لازم، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دریافت کننده تقاضا، مکلف است چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات ارسالی کامل باشد، جهت احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام نماید.
در انتها، خلاصه مفاد شرکتنامه باید ظرف یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یک روزنامه کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت درج و منتشر گردد.

 :: بازدید از این مطلب : 163
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


شرکت تعاونی بیش از هر شرکت دیگر بر اساسنامه ای استوار می شود که باید مقررات قانونی مربوط به تعاونی را رعایت نماید. اساسنامه شرکت به منزله سندی است که به آن اعتبار می بخشد. همان گونه که شخص حقیقی ( طبیعی ) با شناسنامه و اطلاعات شناسنامه ای خود معرفی و شناسایی می گردد ، یک شخص حقوقی هم به وسیله اساسنامه قابل شناسایی خواهد بود .
در اساسنامه معمولاَ مفاهیم قانونی بر مصداق آن پیاده و با تفسیر بیشتر توضیح می دهد. در اساسنامه نوع و نام شرکت ، اختیارات و وظایف اعضا، مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان با تفسیر بیشتر از قانون بیان می شود.

به موجب ماده 22 قانون شرکت های تعاونی ، اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد :
1- نام ( باقید کلمه تعاونی ) ، مرکز اصلی و نشانی شرکت ، مدت و حوزه عملیات شرکت . 2- موضوع و حدود عملیات شرکت 3- شرایط عضویت، مقررات مربوط به قبول یا عدم قبولی عضویت، خروج از عضویت ( اخراج، استعفا، فوت یا ترک عضویت) ، حقوق و تعهدات اعضا، مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه، ارزش هر سهم، حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد، بازپرداخت یا انتقال سهام، مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو 5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع و مقررات راجع به دستور جلسات و مجامع عمومی و حد نصاب برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه 6- اعضای هیات مدیره و بازرسان ( تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل و استعفا، فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات و مسئولیت های آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت 7- مقررات مربوط به نگاهداری وجوه نقدی و افتتاح حساب بانکی ، استقراض ، سرمایه گذاری و نحوه به کار انداختن وجوه زائد بر احتیاج شرکت ، 8- سال مالی ، مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش های هیات مدیره و بازرسان و طرح ها و برنامه ها، بودجه مخارج و عملیات شرکت، حسابرسی شرکت ، 9- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخایر 10- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی 11- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی 12- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضا 13- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی 14- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه 15- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت 16- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن .
اساسنامه مکمل قانون و حاکم بر آینده شرکت است و هر چه مفصل تر تنظیم شود، صراحت و سرعت کار بیشتری به روند امور جاری شرکت می دهد. البته در قانون به آنچه در اساسنامه ضروری دانسته شده، تصریح شده است ولی علاوه بر موارد ذکر شده موارد اختیاری دیگری وجود دارد که ذکر آن در اساسنامه مفید است. به عبارت دیگر موارد مندرج در قانون حداقلی است که در صورت فقدان مانع تشکیل شرکت می گردد.
در قانون شرکت های تعاونی سال 1350 با توضیح بیشتری موارد مندرج در اساسنامه روشن شده بود. یکی از مواردی که به وزارت تعاون و امور روستاها حق رد ثبت شرکت تعاونی را داده بود عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات قانونی است.
شرکت تعاونی مانند هر شرکت دیگر دارای اقامتگاه و تابعیت و شماره ثبت و شخصیت حقوقی است. تابعیت شرکت های تعاونی ایرانی اعلام شده است. بنابراین خارجی نمی تواند در ایران شرکت تعاونی تاسیس نماید. این صراحت با اصل 81 قانون اساسی انطباق کامل دارد. زیرا به موجب این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است.

 

ثبت شرکت


از طرف دیگر ایرانی نمی تواند تابعیت شرکت تعاونی را تابعیت مملکت خارجی قرار دهد. یکی از شرایط عضویت در شرکت های تعاونی طبق بند یک ماده 9 قانون بخش تعاونی 1370 تابعیت جمهوری اسلامی ایران است که در ماده 441 ق. ا. ح. ش. ت مورد تایید قرار گرفته است. ولی در مورد تغییر تابعیت شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت نظر به اینکه در تشکیل و اداره و سرمایه گذاری شرکت تعاونی دولت بیشتر از سایر شرکت ها دخالت دارد تغییر تابعیت مشکل تر است و بنابراین ممنوع است.
در ماده 52 قانون 1350 پیش بینی شده بود انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود. چون هیات مدیره و بازرسان از میان اعضاء شرکت تعاونی انتخاب می شوند بنابراین عضویت اتباع بیگانه از نظر قانون شرکت های تعاونی ممنوع نبود. منتهی این عضویت از حدود مقررات جاری کشور خارج می شد و به این دلیل عملاَ امکان عضویت اتباع بیگانه در شرکت تعاونی فراهم نمی شد. در شرایط کنونی چنانکه ملاحظه شد از تصویب قانون 1370 شرایط عضویت اتباع بیگانه وجود ندارد. این ممنوعیت در جمله آخر ماده 565 ق. ا. ح. ش . ت به صراحت بیان شده است . طبق این قسمت از ماده مرقوم : برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.

نکاتی راجع به اساسنامه شرکت تعاونی
1- در شرایط کنونی اساسنامه فرم چاپی است که در سایت اینترنتی اداره ثبت شرکت ها در اختیار موسسین شرکت است و موسسین با توجه به موضوع شرکت که در اساسنامه نیز تعیین شده است فرم چاپی مناسب را انتخاب و پر می نمایند.
2- طبق قانون 1392 موارد عمومی اساسنامه شرکت که در بخش کلیات مورد تدوین قرار گرفته است بر کلیه شرکت ها از جمله شرکت تعاونی قابل اعمال است. در اساسنامه معمولاَ نام شرکت با قید کلمه تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عملیات ، مدت ، مرکز اصلی عملیات و نشانی ، میزان سرمایه ، مقررات مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه درج می شود.
3- طبق ماده 441 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در اساسنامه می توان شرایط عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی را تعیین کرد. هر شخصی که مطابق اساسنامه شرایط عضویت در شرکت را داشته باشد می تواند عضو تعاونی باشد. برای عضویت در شرکت تعاونی غیرسهامی داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در تعاونی مشابه شرط است.
4- تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می گیرد.
5- تغییر اساسنامه در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که باید به تصویب لااقل سه چهارم اعضای حاضر در آن برسد.
در خاتمه لازم به ذکراست، نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و سایر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.

 :: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


ماده یک قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی را به شرح ذیل تعریف می کند:
" شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نامحدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور تشکیل می شود؛ از جمله انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات مزبور، تهیه و توزیع هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء، اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن، بیمه محصولات و حیوانات ،قبول نمایندگی موسسات و کارخانجات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظورهای مذکور "

به موجب قانون جدید 1392، شرکت های تعاونی بر سه قسم است : شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی غیرسهامی.
در مقالات پیشین ، مفصلاَ راجع به شرکت تعاونی غیرسهامی توضیح داده شد، در این مقاله برآنیم تا به شرکت های تعاونی سهامی عام و سهامی خاص بپردازیم.

شرکت تعاونی سهامی عام
طبق ماده 419 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری ، شرکت تعاونی سهامی عام شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و بخشی از سرمایه آن به وسیله عموم تامین می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام جز آنچه که به عنوان آورده تعهد کرده است، مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به پنج درصد کل سهام است و سهم بی نام و سهم ممتاز ندارد. در غیر این موارد طبق ماده 424 کلیه احکام شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ، در مورد شرکت تعاونی سهامی عام نیز مجری است.
تمام سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام به سهام تقسیم می شود و بخشی از سرمایه از طریق بورس یا غیربورس به فروش عمومی گذاشته می شود. خرید سهام در هر شرکت تعاونی سهامی عام محدود به 5% کل سهام است و طبق ماده 421 قانون فوق الذکر هر گاه ، به هر علت ، تعداد سهام هر یک از سهامداران به طور مستقیم یا غیرمستقیم از میزان مذکور در این ماده تجاوز کند، سهام زاید را با رعایت مقررات مربوط واگذار کند. در غیر اینصورت، هیات مدیره شرکت، سازمان بورس و اوراق بهادار و هر یک از سهامداران می توانند الزام او را به واگذاری سهام مذکور از دادگاه تقاضا کنند.
سهامداران جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته اند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.

شرکت تعاونی سهامی خاص
طبق ماده 425 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت تعاونی سهامی خاص ، شرکتی است که تمام سرمایه آن به سهام تقسیم و در زمان تاسیس فقط به وسیله موسسان تعهد می شود و تعداد سهام هر یک از سهامداران از میزان مشخصی که به موجب این قانون تعیین شده است تجاوز نمی کند. سهامدار شرکت تعاونی سهامی خاص به جز آنچه که به عنوان آورده تعهد می کند مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارد.
این شرکت نوعی شرکت سهامی خام است که فقط از نظر درصد مالکیت سهام هر شخص محدود به ده درصد کل سهام است. تعداد اعضاء از ده کمتر نمی تواند باشد در غیر این موارد طبق ماده 436 احکام شرکت سهامی خاص با رعایت مقررات در مورد شرکت تعاونی سهامی خاص نیز مجری است.
البته مقررات شرکت تعاونی سهامی خاص با شرکت سهامی خاص می تواند تفاوت های دیگری نیز داشته باشد و به دلیل اعتبار درج محدودیت ها در اساسنامه می تواند اشکال مختلفی به خود گیرد. به این دلیل است که برخلاف شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تعاونی سهامی خاص نیاز به مجوز وزارت تعاون دارد. طبق ماده 435 قانون جدید برای ثبت شرکت های تعاونی سهامی خاص اخذ مجوز از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر رعایت مفاد این قانون و اساسنامه در شرکت های تعاونی سهامی خاص نظارت می کند و اصلاح اساسنامه این شرکت ها منوط به تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است. شرایط اعطای مجوز به شرکت های تعاونی سهامی خاص، نحوه نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این شرکت ها به موجب آیین نامه ای است که به وسیله وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری تدوین می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیگیری جرائم و تخلفات مربوط به شرکت های تعاونی سهامی خاص در حکم ذی نفع و از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- شرکت تعاونی چیست و نحوه ثبت آن به چه صورت است ؟
- ثبت شرکت تعاونی غیرسهامی
- مجوز ثبت شرکت تعاونی

 :: بازدید از این مطلب : 170
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 9 دی 1398 | نظرات ()